Zastrzeżenie Prawne

AutorMichał Nikitiuk

Blog – strona informacyjno-publicystyczna Inwestologia.pl

Wszelkie materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny i wyrażają jedynie osobistą opinię Autora.  W szczególności materiały na Blogu nie stanowią opinii czy porady prawnej, a także nie stanowią „Rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną oraz rekomendacji inwestycyjnej w brzmieniu określonym w Rozporządzeniu MAR.

Treści zawarte na blogu inwestologia.pl nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w przepisów prawnych, nie prezentując konkretnej wyceny instrumentów finansowych oraz nie określając dokładnie ryzyka inwestycyjnego.

Inwestologia.pl jako Blog oraz jej Autor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne oraz jakiekolwiek inne decyzje podjęte na podstawie treści materiałów w nim zawartych.

Każdy widz i czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność, a Autor Bloga nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za jakiekolwiek szkody wynikające ze stosowania się do treści zawartych na Blogu.

Autor zastrzega sobie prawo do weryfikacji komentarzy zamieszczanych na Blogu.

Wszelkie materiały publikowane na Blogu chronione są prawem autorskim. Publikacja treści wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Autora treści.