Polityka Prywatności

§1
Dane Osobowe

 1. Wydawcą i administratorem strony informacyjno-publicystycznej Inwestologia.pl (,,Blog”), w tym administratorem danych osobowych przekazanych przez użytkowników strony jest Michał Nikitiuk (,,Autor”).
 2. Dane osobowe użytkownika strony (,,Czytelnik”) podane w formularzu subskrybcyjnym ,,Klub Inwestologii” oraz zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Jakiekolwiek przekazane przez Czytelnika dane są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w zakresie i celu przez niego znanym i zaakceptowanym.
  1. Dane osobowe Czytelników Bloga mogą być użytwe przez autora w celach kontaktowych za pomocą poczty elektronicznej, w tym m.in. do przesyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, przeprowadzania sond.
  2. Blog gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP Czytelników Bloga. Informacje te dotyczące mogą zostać, zgodnie z prawem polskim, przekazane uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
 3. Autor zapewnia przestrzeganie polityki bezpieczeństwa danych osobowych Cztytelników. Kwestię tę stawia na najwyższym miejscu na liście priorytetów Bloga.
 4. Dane osobowe podane przez Czytelnika nie są i nie będą udostępniane odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim, ani jakimkolwiek innym osobom – poza wyjątkiem określonym w pkt 2.2 powyżej.
 5. Czytelnik ma prawo w każdym momencie do aktualizacji przekazanych danych osobowych, a także do ich częściowego lub całkowitego usunięcia za pomocą Autora.
  1. Dane zgromadzone automatycznie nie mogą być zmodyfikowane ani też usunięte przez Autora.
 6. W celu modyfikacji lub usunięcia danych Czytelnika, Czytelnik powinien skorzystać z formularza kontaktowego.

 

§2
Pliki Cookies

 1. Autor Bloga stosuje tzw.  pliki cookies (plików tekstowych, które zapisują się i są przechowywane na dysku urządzenia Czytelnika w celu zachowania paramterów nawigacyjnych Czytelnika). Pliki cookies są stosowane jedynie w celu dostarczenia danych statystycznych na potrzeby Bloga o ruchu Czytelników i sposobie ich korzystania z Bloga.
 2. Każdy czytelnik ma prawo odmówić umieszczaniu w jego urządzeniu plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek.
 3. Autor Bloga nie ponosi odpowiedzialności za stosowaną politykę plików cookies na innych stronach internetowych dostępnych Czytelnikom za pośrednictwem linków umieszczonych na stronach Bloga.

 

§3
Zmiany Polityki Prywatności

Autor zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności i jednocześnie zobowiązuje się informować Czytelników o dokonanych modyfikacjach w wyraźny sposób na Blogu.