Zrozumieć mentalność: Po co oszczędzają i inwestują Polacy?

NBP opublikował obszerny raport o zasobności Polaków. Dowiadujemy się z niego jakie są cele finansowe Polaków i jak wypadają na tle innych krajów. Co z tego wynika? 

Dnia 09 stycznia 2018 roku Narodowy Bank Polski opublikował na swojej stronie internetowej raport Zasobność gospodarstw domowych w Polsce  przygotowany przez  Departament Analiz Ekonomicznych i Departament Stabilności Finansowej Narodowego Banku Polskiego przy współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym.

Obszerne 125-stronicowe opracowanie wyników badań przeprowadzonych w 2016 roku w celu zobrazowania sytuacji finansowej Polaków, stawiając nacisk na zgromadzone przez nich aktywa i zaciągnięte zobowiązania.

Aktywa finansowe posiada 90,8 proc. gospodarstw domowych, przy czym depozyty bankowe są najbardziej popularną formą gromadzenia środków finansowych (84,9 proc. gospodarstw domowych), chociaż stan zakumulowanych w tej formie aktywów jest stosunkowo niewielki (12,0 tys. złotych).

Zdecydowana większość gospodarstw domowych posiada aktywa finansowe, przez co należy rozumieć wszelkiego rodzaju środki pieniężne zgromadzone na kontach oszczędnościowych, lokatach bankowych, w funduszach inwestycyjnych, akcjach i obligacjach i innych podobnych. Jednocześnie zdecydowanym faworytem wśród Polaków jest przechowywanie pieniędzy w bankach. Nie odstraszają nawet utrzymujące się najniższe stopy procentowe od lat (RPP pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie [10-01-2018]), które są odpowiedzialne za niskie oprocentowanie lokat.

W dużo mniejszym stopniu gospodarstwa domowe inwestują w takie produkty jak fundusze inwestycyjne (3,8 proc.), akcje (2,3 proc.) i obligacje (0,8 proc.) lub posiadają inne aktywa finansowe (5,6 proc.). Depozyty stanowią największą część (74,1 proc.) całkowitej wartości aktywów finansowych.

Okazuje się, że większość z Nas, bo aż blisko 57 proc. oszczędza w celu zapewnienia sobie i swojej rodzinie bezpieczeństwa oraz w celu zwiększenia środków na okres emerytury. Z tego względu odczuwamy największy komfort trzymając pieniądze w banku, nawet jeżeli inflacja zjada „zyski”. Jak wynika jednak z raportu – jest to trend utrzymujący się w całej strefie euro i nawet na tym tle wypadamy raczej nieźle (85 proc. wobec 97 proc. w strefie euro).

Inwestycje finansowe w papiery wartościowe stanowią 9,9 proc. łącznej sumy aktywów finansowych, z czego około 76,5 proc. dotyczy udziałów w funduszach inwestycyjnych.

Chętniej powierzamy zarządzanie swoich pieniędzy funduszom inwestycyjnym. Ponadto wybieramy częściej aktywa, które stosunkowo łatwo spieniężyć w krótkim czasie. W tym zakresie niewiele większą preferencję przejawiają Polacy, którzy oszczędzają regularnie w stosunku do tych, którzy oszczędzają z mniejszą częstotliwością.

Wśród naszych celów inwestycyjnych na pierwszym miejscu znajdują się właśnie cele przezornościowe, które wzrastają wraz z naszym wiekiem. W tym wypadku warto jednak spojrzeć na rozkład motywów oszczędnościowo-inwestycyjnych różnych grup wiekowych.

Grupa, która ma najwyższe parcie na generowanie oszczędności (ok. 72 proc. spośród wszystkich) to ludzie w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat. Na pierwszy rzut oka widać, że na wcześniejszym etapie życia zależy nam oczywiście na bezpieczeństwie, ale też głównie na zakupie własnego mieszkania, bieżących celach konsumpcyjnych i na podróżowaniu. Wraz z wiekiem potrzeby te maleją. W odwrotną stronę działają jednak potrzeby związane z zabezpieczeniem na starość czy edukacją.

Źródło:

Zasobność gospodarstw domowych w Polsce Raport z badania 2016 r. 

Jestem ciekawy jak to jest w waszym przypadku. 🙂

2. Odpowiedzi

  1. Skromny 13 stycznia 2018 o 16:33 Odpowiedz

    Ja inwestuję w wiedzę.

    • Michał Nikitiuk 13 stycznia 2018 o 23:13 Odpowiedz

      The best investment you can make, is an investment in yourself… The more you learn, the more you’ll earn. ~Warren Buffett 🙂